YAH YAH YAH part1

やっぱり‥


もちろんASKA


でもね‥


CHAGE&ASKA

YAH YAH YAHが

1番好きだよ